Ouderbetrokkenheid en gedragsproblemen

Als school zit je soms met de handen in het haar. Je hebt een beleidsplan geschreven over ouderbetrokkenheid, maar je kunt een deel van de ouders maar moeilijk bereiken. Deze ouders komen dan wel op de rapportavond en ze helpen wel bij de feestjes, maar houden het voor de rest eigenlijk voor gezien. Het gaat om een ouders die de taal niet machtig zijn en/of die het onderwijssysteem in Nederland niet goed kennen en/of die het zwaar hebben in het leven vanwege bijvoorbeeld ziekte, werkloosheid of door problemen in de relationele sfeer.

Ouders en school willen het beste voor het kind

De school zou willen zien dat ouders actief deelnemen aan schoolactiviteiten, dat ze bijvoorbeeld hun kind helpen bij het huiswerk maken of ervoor zorgen dat het kind het huiswerk maakt. Ook stelt een school het op prijs als ouders mee willen helpen bij schoolactiviteiten of dat ze zitting nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad. Maar het belangrijkste wat een school wil is dat de ouders zorgen voor een veilige en positieve thuissituatie, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Uiteindelijk hebben ouders en school hetzelfde doel: ze willen het beste voor het kind.

Ouders willen erkenning

Als voormalig schoolleider van een islamitische basisschool heb ik mogen ervaren dat het de ouders vaak om één ding te doen is: ze willen gezien en erkend worden als ouder. Ze willen niet belerend worden toegesproken door de leerkracht over hoe ze met hun kind moeten omgaan, of wat ze thuis moeten doen zodat hun kind op school beter zijn best doet. Ouders willen begrip voor hun situatie.

Het belangrijkste dat een school zou moeten doen in het kader van de ouderbetrokkenheid, is: actief aandacht bieden aan de ouders. Luisteren alleen is niet voldoende, je zult het gesprek open in moeten gaan, zonder bij te sturen. Je zult compassie moeten tonen. Als de ouders zich erkend voelen, zullen ze de school meer vertrouwen schenken. En dit komt het kind zeker ten goede. Het kind voelt namelijk (onbewust) haarfijn aan hoe de verhoudingen liggen.

Vooral in het geval van gedragsproblemen van het kind hebben scholen soms de neiging om met het geheven vingertje te praten met de ouders. Je doet dat wellicht omdat je als school alles al geprobeerd hebt, maar je helpt hiermee het kind niet. Wat er dan gebeurt is dat de ouders defensief zullen reageren en dat het contact verslechtert. Beter is het om het gesprek volledig open in te gaan, onbevooroordeeld.

Schoolregels

Het is ook mogelijk dat de ouders niet achter bepaalde schoolregels staan die op school gehanteerd worden. Dat ze zich afvragen waarom de school kinderen zelfstandig een ruzie laat oplossen, terwijl de volwassen medewerkers van de school er bij staan te kijken (en niet direct ingrijpen). Of dat ze het onlogisch vinden dat een kind niet mag terugslaan als het geslagen wordt.

Kindertolk en karaktercoach begeleider

Als kindertolk, karaktercoach/deugdenbegeleider en voormalig schoolleider ben ik goed in staat de school en ouders bij te staan waar het om gedrags- of leerproblemen gaat. Of het nu om een druk of agressief kind gaat, of om een teruggetrokken kind, of het kind moeite heeft met lezen of rekenen, of dat het kind een chronische aandoening of ziekte heeft.

Een kindertolk is in staat het gedrag van het kind te vertalen naar een rakende boodschap voor de ouder, opvoeder of leerkracht. Als de persoon in kwestie tot inzicht komt, wat het probleem van het kind met hemzelf te maken heeft, is daar een ingang tot het herstellen van het contact,  het voorkomen van conflicten en andere problemen op school of binnen het gezin. Doordat de ouder of leerkracht de verantwoordelijkheid neemt en met zichzelf aan de slag gaat, zal het gedrag van het kind veranderen.

Wilt u meer weten over de inzet van een kindertolk? Wilt u een ouderavond organiseren over ‘anders kijken naar je kind’, een teambijeenkomst over ‘anders kijken naar leer- en gedragsproblemen’ of een cursus ‘positief opvoeden met deugden’? Neemt u dan contact op via tel. 06-16965583 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Advertenties