Veelgestelde vragen

vragen

In welke taal vertaal je als kindertolk?
Ik ben geen tolk/vertaalster zoals je die kent. Ik ben kindertolk. Ik vertaal het gedrag van kinderen naar een boodschap voor de ouder of verzorger. En als ik dan toch een taal moet noemen: ik spreek en versta de taal van het hart.

Ben je een soort van kinderfluisteraar of helderziende?
Een kindertolk is geen helderziende. Een kindertolk luistert naar wat de ouder vertelt over wat het kind zegt of doet. De ouder krijgt vervolgens zijn/haar eigen woorden weer ‘terug’, maar dan gericht aan zichzelf. Door de ouder te helpen, wordt het kind geholpen. Een kindertolk observeert het kind niet en kan daarom ook geen kinderfluisteraar genoemd worden.

Is een kindertolk hetzelfde als een kindercoach?
Een kindercoach werkt met kinderen. Een kindertolk met volwassenen. Dat kan een ouder zijn, een verzorger, een leerkracht, een grootouder.

Waarom wordt het kindertolken niet vergoed door de zorgverzekeraar?
Het kindertolken wordt nog niet vergoed omdat het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de methode PresentChild nog niet is afgerond. Er zijn overigens wel kindertolken beschikbaar waarbij een vergoeding wel mogelijk is, bijvoorbeeld omdat ze naast kindertolk ook therapeut of homeopaat zijn.

Mijn kind heeft lichamelijke klachten. Kun je die ook vertalen?
Ja, ook dat kan vertaald worden. Als je kind eczeem heeft, is het mogelijk dat jij als ouder erg geïrriteerd bent. Plast je kind in bed, dan kan het zijn dat jij je gevoelens onvoldoende uit.

Je bent (ook) deugdencoach en deugdenbegeleider. Waarom zo’n oubollige benaming?
Dat mag dan wel oubollig klinken, maar dat is het niet. Integendeel: het is juist heel belangrijk dat er in een tijd als deze veel aandacht wordt besteed aan deugden zoals respect, vrijgevigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en zelfvertrouwen. Het gaat om karaktervorming. Daarom stel ik mezelf ook wel voor als karaktercoach. Dan snappen de mensen meteen beter wat ik doe.
Wist je dat het Deugdenproject door de Verenigde Naties uitgekozen is als het beste opvoedprogramma ooit, geschikt voor alle culturen en levensovertuigingen?