Zielsoorzaken van ziekte

 
Ziekte ontstaat niet zo maar. Het is geen kwaadaardige aanval op ons lichaam waar we tegen moeten strijden. Het is ook geen toeval of pech of een foutje van de natuur. Ziekte is een ‘programma’ dat ons brein (onze ingebouwde computer) opstart met als doel om ons te laten overleven.
 
Vaak zijn we in onze vroege jeugd door traumatische ervaringen al voorgeprogrammeerd voor hoe we de rest van ons leven zullen reageren. 
 
Wij zetten dit programma zelf onbewust aan doordat we onverwachts iets heel heftigs meemaken. Het is niet het drama dat we beleven dat ons ziek maakt, maar de manier hoe wij er nadien op reageren. Als we het niet accepteren; als we ons er niet of onvoldoende over (hebben kunnen) uiten en als we niet direct een oplossing zien, dan gaat ons lichaam hard aan het werk om ons weer te laten herstellen. De pijn en de ongemakken voelen we vaak pas als we al aan het herstellen zijn.  

Bewustwording

Ik werk volgens de Biologika. Dat is geen geneeskunde, maar gaat over bewustwording en is gebaseerd op de vijf biologische natuurwetten. Als je je bewust wordt, hoe jouw lichaam vóór jou werkt en niet tegen jou, neemt je angst voor ziekten en aandoeningen af. Dit zal het herstel bevorderen en in het vervolg erger voorkomen. 
 
Biologika is afgeleid van de Germaanse Geneeskunde. Het gaat om natuurwetenschappelijke informatie over hoe en waarom ziektes ontstaan. In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontcijferde natuurkundige, theoloog en internist dr. Geerd Hamer (1935-2017) de vijf biologische natuurwetten: de logische, intelligente, bewijsbare wetmatigheden over het ontstaan van onze ziekteprocessen*.
 
Dr. Hamer ontdekte dit toen zijn eigen zoon na een dramatische gebeurtenis stierf en hij na een tijd teeltbalkanker kreeg. Dat kón geen toeval zijn, wist hij diep van binnen. Toen hij hier bewust van werd, kon hij aan zijn helingsproces werken. Vervolgens vroeg hij bij al zijn patiënten na of zij voor de ziekte zich openbaarde een traumatische ervaring hadden gehad. Dat bleek het geval te zijn.
 
* Volgens dr. Hamer is de Germaanse Geneeskunde niet van toepassing op onnatuurlijke veranderingen, zoals ongelukken, (be)straling of vergiftiging (medicijnen, chemische middelen, gifstoffen). Biologika komt echter tot nieuwe inzichten. Toeval bestaat niet. Hoe kan het anders dat de één bijvoorbeeld gevoelig is voor straling en de ander niet? En hoe is het mogelijk dat je juist op dat ene moment een ongeluk krijgt? 
 
 
Mocht jij samen met mij willen onderzoeken wat de achterliggende oorzaak is van jouw ziekte, of de ziekte van je kind, dan kan je daarvoor nu ook bij mij terecht. Wil je graag meer weten over Biologika en Germaanse Geneeskunde, bezoek dan de website Biologika Nederland of de website germaansegeneeskunde.nl.