Vind heling van ziekten in de Heilige Koran

Ben ik mij er voldoende bewust van dat het lezen en reciteren van de Heilige Koran ook bedoeld is om mij te genezen? En dat de Koran niet alleen de ziekten van de ziel geneest, maar ook mijn lichamelijke kwalen? Ren ik als eerst naar de dokter die mij medicijnen voorschrijft, of ren ik naar Allah en smeek ik Hem om mij te genezen? Het is immers niet de dokter die mij geneest noch zijn medicijnen. Het is Allah die mij heling schenkt!

“O mensen, voorzeker, er is een vermaning (de Koran) van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen.” (Koran, 10:57)

Hoe ontstaan ziekten?

De meeste (chronische) ziekten ontstaan door langdurige stress, zo zou blijken uit klinische studies. Als wij geen innerlijke rust kunnen vinden en we blijven maar malen over wat ons of onze dierbaren is overkomen, verzwakt ons geloof en ons gestel en zijn we vatbaar voor ziekten.

Maar als mens kunnen we heel veel stress aan; daar zijn we op gebouwd door onze Schepper. Er moet in eerste instantie een schok aan vooraf zijn gegaan, willen we ziek worden. We moeten onverwacht iets dramatisch hebben beleefd waar we ons (onvoldoende) over geuit hebben, iets dat we niet kunnen accepteren en waar we geen oplossing voor hebben. Dan wordt het opgeslagen door de psyche, brein en lichaam en wordt automatisch een ziekteproces gestart. Dit zijn de ontdekkingen van wijlen dokter Hamer die vele klinische studies heeft verricht om tot zijn conclusies te komen.Β 

Andere oorzaken

Er zijn ook andere oorzaken van ziekten te noemen, bijvoorbeeld als we blootgesteld worden aan gassen, straling of gif. Wees je ervan bewust dat de medicijnen die de huisarts je voorschrijft vaak ook ongewilde nare bijwerkingen kunnen hebben.

Volgens de islamitische visie zijn er ook andere redenen waardoor we ziek worden. Bijvoorbeeld doordat we zonden plegen, zoals haram eten of haram geld verdienen, grof taalgebruik bezigen, roddelen, onhygiΓ«nisch zijn, ongeoorloofde relaties aangaan met de andere sekse en doordat we niet bidden of vasten. Allah geeft ons dan een ziekte, waardoor we de mogelijkheid krijgen om weer naar Hem terug te keren. In onze hulpeloosheid richten we ons tot Hem en zo kan Hij onze zonden vergeven of uitwissen.

Het kan ook zijn, dat Allah onze dankbaarheid voor al Zijn gunsten wil testen, zodat we, als we slagen, op een nog hogere plek in het Paradijs terecht zullen komen. Een bewijs hiervoor wordt geleverd in de volgende overlevering van de Profeet Mohammed ο·Ί: “Als Allah het goede wil voor iemand, dan onderwerpt Hij hem aan fitna (tegenspoed).” (Overgeleverd door al-Boecharie en anderen.)

Jaloezie, afgunst

En wat ik nog niet genoemd heb, maar wat ook een verklaring is die noch door de reguliere noch door de alternatieve geneeskunde genoemd wordt, is dat we ziek kunnen worden doordat anderen ons bewust of onbewust kwaad doen door middel van hun jaloezie of afgunst. Dit gebeurt vaak op het moment dat wij zwak, onbeschermd en/of overgevoelig zijn. En met onbeschermd bedoel ik dat we nagelaten hebben om Bismillah en de daarvoor bestemde smeekbedes te zeggen bij het eten, bij het naar buiten- en binnengaan, bij het slapengaan en bij het opstaan.  Daarom is het zo belangrijk dat ouders dit hun kinderen meegeven in de opvoeding. 

En Allah weet beter wat de reden is dat we ziek zijn of worden.

Lees verder op de website Qantara, waar ik dit artikel voor schreef.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s